L'EINA KALTURA, STREAMING DE VIDEO AL CAMPUS VIRTUAL

TALLER

8 d'octubre de 2020

PROFESSORAT

Enric Brescó i Jaume Bitterhoff (Suport i Assessorament a l'Activitat Docent - Universitat de Lleida)

OBJECTIUS 

  • Conèixer la configuració de l'eina Kaltura.
  • Aprendre a gestionar els espais My Space i Media Gallery.
  • Presentar les diferents funcionalitats de Kaltura.
  • Aprofundir en l'eina Launch editor per editar video.

CONTINGUTS 

  • Presentació de l'eina Kaltura i dels seus espais.
  • Activació i gestió de My Space i Media Gallery.
  • Introducció de les principals funcionalitats de Kaltura.
  • Creació i ús de llistes de reproducció.
  • Utilització de Kaltura dins de les eines del campus virtual (activitats, fòrums, tests...).
  • Gestió i edició dels vídeos mitjançant el Launch editor.