Reptes i possibilitats de la IA en l'ensenyament superior: recursos i eines.

CONFERÈNCIA

26 d'octubre de 2023

PROFESSORAT

Miquel Àngel Prats. Universitat Ramon Llull.

OBJECTIUS 

  • Conèixer l’ús de les IAs generatives en la docència universitària.
  • Reflexionar com podem utilitzar-les en el procès d’ensenyament i aprenentatge.

CONTINGUTS 

Aquesta conferència aborda el tema de la Intel·ligència Artificial (IA) i el seu impacte a l'ensenyament superior. Se centrarà inicialment en els chatbots conversacionals ChatGPT, Bard, OpenAssistant i BingChat, que utilitzen llenguatge generatiu i es tractarà sobre el concepte de “prompting” o l'habilitat de fer les preguntes òptimes per obtenir els resultats i les respostes més adequades. Es presentaran altres eines de IA importants que cal conèixer de cara a la gestió docent, la docència i la recerca universitària.

La conferència conclou amb la presentació de documents compartits pel ponent i una discussió en grup sobre qüestions i dilemes ètics oberts.

Teniu la presentació del ponent disponible en aquest enllaç: