COM IMPLEMENTAR EL MODEL D'AULA INVERTIDA ADAPTATIVA EN ASSIGNATURES UNIVERSITÀRIES

2 i 3 de juliol de 2020

PROFESSORAT

Alfredo Prieto, Universidad de Alcalá de Henares 

OBJECTIUS 

  • Explicar els beneficis de l'aula invertida adaptativa (adaptive Flipper classroom) sobre la motivació i l'aprenentatge dels alumnes universitaris. 
  • Definir les principals accions dels alumnes que aprenen millor i idear maneres per aconseguir que la majoria dels nostres alumnes realitzin aquestes accions. 
  • Explicar les similituds i diferències entre diferents mètodes de foment d'estudi previ a la classe i aprenentatge actiu a l'aula en l'ensenyament universitari. 
  • Explicar el significat de la gamificació, diferenciar-la de l'ús de jocs en ensenyament i la manera d'implementar-en les seves assignatures. 
  • Incorporar elements de gamificació a les seves assignatures per augmentar la motivació i afavorir la implicació dels nostres alumnes en les seves activitats. 
  • Convèncer els seus companys que el model invers o Flipped contribuirà a millorar la transmissió de continguts i el desenvolupament de competències dels seus alumnes en les seves assignatures.
  • Incorporar al seu disseny docent metodologies de Backward design (Understanding by design) i cicles de millora de la docència. 
  • Construir preguntes conceptuals (concept tests) per avaluar la comprensió i utilitzar a classe estratègies d'avaluació formativa com peer instruction i team based learning. 
  • Utilitzar eines TIC (Google forms, Socrative, Mentimeter) com a recursos de suport tecnològic al model d'aula inversa.
  • Experimentar la utilitat de la videoconferència interactiva com a eina docent en entorns d’aprenentatge semipresencials.

Jornada 1

Jornada 2