Mesures de necessitats especials UdLxTothom

En cas que a les vostres assignatures tingueu alumnat adscrit a UdLxTothom, haureu rebut, a través de l’espai de l’assignatura del campus virtual, un conjunt de mesures de suport (a la docència o avaluació) a través de la persona Responsable d’atenció a la inclusió del vostre centre (RAIC) o bé des de la coordinació de la titulació.

Si consulteu a l’espai de les vostres assignatures del campus virtual UdL, tant en els Graus com en els Màsters, i entreu a la pestanya «Participants», veureu identificat l'alumnat adscrit a UdLxTothom de dues maneres diferents:

  1. Sota la casella corresponent cada membre amb rol d’alumnat de l’espai apareix un botó informatiu «Veure mesures de necessitats especials» que us permet identificar-la com algú que s’ha adscrit al programa UdLxTothom.    Si cliqueu damunt d’aquest botó es mostren les mesures de suport que li corresponen:

  2. L’altra manera és consultant-les a través de l’opció «Exportar l’orla»:


    En aquest cas, es genera un Excel que incorpora una columna amb el títol «Mesures de suport», on es mostren les persones adscrites a UdLxTothom i les mesures previstes:


      

Us demanem que reviseu periòdicament aquesta informació, atès que l’alumnat es pot adherir al programa UdLxTothom al llarg del curs. 

Desitgem que aquesta nova via per identificar les persones adscrites a UdLxTothom i visualitzar les mesures de suport us sigui d’utilitat. Per a qualsevol aclariment podeu contactar amb el programa a través del correu udlxtothom@udl.cat. També podeu consultar a el/la RAIC del vostre centre.

Finalment, un aclariment: Aquest canvi no afecta als centres adscrits de la UdL, només als centres propis.

Gràcies per la vostra col·laboració en fer una UdL més acollidora i inclusiva.