Aplicació de correcció d'exàmens en paper

Des de l'aplicació web de correcció d'exàmens, podeu crear proves i administrar els resultats de les correccions. També podeu generar informes amb el càlcul de les notes. Les persones administradores també poden generar informes de comptabilització i importar dades per a l'ús de l'aplicatiu.

Us resumim les característiques més importants de l'eina:

  • Qualsevol PAS/PDI, amb les seves credencials corporatives, disposa d'accés a la web de l'eina de creació i correcció de proves a https://examens.udl.cat (cal accedir des de la xarxa UdL o a través de FortiClient)

  • De tot el parc d'equips multifunció de Ricoh, n'hi ha uns 80 que disposen de l'aplicació per escanejar les respostes dels alumnes i la solució del professor. S'han seleccionat de manera que n'hi hagi un com a mínim a cada edifici de cada campus UdL, inclòs Igualada.

  • El sistema actualment té informació de tots els alumnes d'Universitas XXI per a les correccions, però és ampliable per a altres col·lectius per permetre, per exemple, abordar les proves que pugui fer el Servei de Personal amb participants externs, o altres casos a plantejar...

  • El paper per als estudiants ja es troba distribuït a tots els campus.

  • Ja s'han fet múltiples proves reals amb bons resultats i valoració. 

També disposeu d'una guia ràpida en PDF amb els passos a seguir durant la prova, preparant la correcció, a l'aportar els resultats i les solucions i al moment de la correcció:


A continuació adjuntem el manual d'usuari de l'aplicació web i un PDF amb els nous fulls d'exàmen, tot i que en podeu disposar de còpia carbó si les sol·liciteu al vostre campus:

Ubicació de les màquines correctores

 Descarregar Pdf

Agroalimentari, Forestal i Veterinari

Edifici Adreça Planta Departament Ubicació
EDIFICI 1 Av. de l'Alcalde Rovira Roure 191 2 Passadís Davant 2.26.2
EDIFICI 2 Av. de l'Alcalde Rovira Roure 191 2 Passadís  
EDIFICI 2 Av. de l'Alcalde Rovira Roure 191 3 Passadís Davant 3.09
EDIFICI 3 Av. de l'Alcalde Rovira Roure 191 2 Passadís  
EDIFICI 3 Av. de l'Alcalde Rovira Roure 191 3 Passadís Davant 3.14
EDIFICI 4 Av. de l'Alcalde Rovira Roure 191 2 Passadís  
EDIFICI 4 Av. de l'Alcalde Rovira Roure 191 1 Passadís  
EDIFICI 5B Av. de l'Alcalde Rovira Roure 191 2 Passadís  
EDIFICI 6 Av. de l'Alcalde Rovira Roure 191 1 Passadís  
EDIFICI AB  Av. de l'Alcalde Rovira Roure 191 1 Passadís  
EDIFICI AB Av. de l'Alcalde Rovira Roure 191 1 Passadís Davant 0.16
EDIFICI C Av. de l'Alcalde Rovira Roure 191 0 NegEco_AdminCampus  
EDIFICI AB  Av. de l'Alcalde Rovira Roure 191 0 Passadís  
EDIFICI 6 Av. de l'Alcalde Rovira Roure 191 0 Passadís Davant 6.0.9
EDIFICI AB  Av. de l'Alcalde Rovira Roure 191 0 Passadís  
EDIFICI 1B Av. de l'Alcalde Rovira Roure 191 1 Passadís  

CAPPONT

Edifici Adreça Planta Departament Ubicació
ANNEX C. Jaume II, 67 bis 3 ORDI 3.02
ANNEX C. Jaume II, 67 bis 2 Vicerectorat d'Internacionalització 2.09
ANNEX C. Jaume II, 67 bis 0 IOU 0.02
ANNEX C. Jaume II, 67 bis 3 Oficina de suport a l'R+D+I 3.01
CCCT C. Jaume II, 67 2 Passadís Sala Fotocopiadores
CCCT C. Jaume II, 67 0 Recepció  
CREA C. Pere Cabrera, 3 1 Passadís  
CREA C. Pere Cabrera, 3 0 Passadís  
EPS C. Jaume II, 69 3 Passadís  
EPS C. Jaume II, 69 2 Despatx 2.23
EPS C. Jaume II, 69 1 Passadís  
EPS C. Jaume II, 69 0 Secretaria Acadèmica 0.09
EPS C. Jaume II, 69 0 Aula d'usuaris TIC (L4) 0.08
FDET C. Jaume II, 73 3 Passadís Davant 3.08
FDET C. Jaume II, 73 2 Passadís Davant 2.07
FDET C. Jaume II, 73 1 Passadís Davant 1.09
FDET C. Jaume II, 73 0 Passadís Davant 0.10
FDET C. Jaume II, 73 0 Aula d'usuaris TIC Davant 0.38
FEPTS Av.Estudi General, 4 3 Passadís Davant 3.21
FEPTS Av.Estudi General, 4 2 Passadís Costat 2.25
FEPTS Av.Estudi General, 4 1 Passadís Costat 1.22
FEPTS Av.Estudi General, 4 0 Passadís Davant 0.08
FEPTS Av.Estudi General, 4 0 Sec. Acadèmica 0.10
POLIVALENT C. Jaume II, 71 0 Recepció  
POLIVALENT C. Jaume II, 71 0 Passadís Davant 0.20
POLIVALENT C. Jaume II, 71 1 Aula d'usuaris TIC 1.02
POLIVALENT II C. Pere Cabrera, 5 0 Arxiu 0.18

IGUALADA

Edifici Adreça Planta Departament Ubicació
Pla de la Massa Pla de la Massa, 8 3 Recepció 3.0
Teneria Plaça del Rei 2 Despatx PDI 2.19

RECTORAT

Edifici Adreça Planta Departament Ubicació
RECTORAT Plaça Victor Siurana 1 4 Gestió econòmica 4.0.5
RECTORAT Plaça Victor Siurana 1 0 Avantsala 0.04
RECTORAT Plaça Victor Siurana 1 2 Registre 2.09
RECTORAT Plaça Victor Siurana 1 4 SIC 4.04
RECTORAT Plaça Victor Siurana 1 2 Passadís Davant 2.26
RECTORAT Plaça Victor Siurana 1 3 Passadís Davant 3.09
RECTORAT Plaça Victor Siurana 1 2 Avantsala 2.51
RECTORAT Plaça Victor Siurana 1 2 Avantsala 2.04
RECTORAT Plaça Victor Siurana 1 3 Personal 3.63
RECTORAT Plaça Victor Siurana 1 3 Passadís Davant 3.49a
RECTORAT Plaça Victor Siurana 1 2 Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Qualitat 2.47

SALUT - ARNAU

Edifici Adreça Planta Departament Ubicació
UNITAT DOCENT Av. de l'Alcalde Rovira Roure 80 4   Passadís
UNITAT DOCENT Av. de l'Alcalde Rovira Roure 80 3 Secretaria MEX 3.04.3
UNITAT DOCENT Av. de l'Alcalde Rovira Roure 80 3 Secretaria CIRURGIA 3.02.1
UNITAT DOCENT Av. de l'Alcalde Rovira Roure 80 3 Secretaria MEDICINA 3.01.2
UNITAT DOCENT Av. de l'Alcalde Rovira Roure 80 2 Aula d'usuaris TIC 2.07
EDIFICI DOCENT I ESTABULARI Av. de l'Alcalde Rovira Roure 80 2   Passadís
EDIFICI DOCENT I ESTABULARI Av. de l'Alcalde Rovira Roure 80 0   Passadís
BIOMEDICINA1 Av. de l'Alcalde Rovira Roure 80 0 Admin IRB Passadís
BIOMEDICINA1 Av. de l'Alcalde Rovira Roure 80 1 Laboratoris Passadís
BIOMEDICINA2 Av. de l'Alcalde Rovira Roure 80 0 Assajos clínics 0.13.2
BIOMEDICINA1 Av. de l'Alcalde Rovira Roure 80 3 Laboratoris Passadís
BIOMEDICINA1 Av. de l'Alcalde Rovira Roure 80 4 Laboratoris Passadís
BIOMEDICINA1 Av. de l'Alcalde Rovira Roure 80 2 IRB Passadís
BIOMEDICINA2 Av. de l'Alcalde Rovira Roure 80 2   Passadís
BIOMEDICINA2 Av. de l'Alcalde Rovira Roure 80 3   Passadís

SALUT - STA. MARIA

Edifici Adreça Planta Departament Ubicació
FIF C. Montserrat Roig, 2 1   Passadís
FIF C. Montserrat Roig, 2 2   Passadís
FIF C. Montserrat Roig, 2 -1 Sala usuaris Passadís
F. MEDICINA C. Montserrat Roig, 2 0 Admin. Campus Passadís
F. MEDICINA C. Montserrat Roig, 2 Entresol Deganat de FIF Passadis
F. MEDICINA C. Montserrat Roig, 2 0 Secretaria Acadèmica 0.09
F. MEDICINA C. Montserrat Roig, 2 1 Deganat FMED 1.04
   Darrera modificació: