Introducció a l'ús de l'aplicatiu d’edició de guia docent UdL

 

A continuació us oferim un document on es mostra com podeu accedir i actualitzar les guies docents de les vostres assignatures.

Tutorial d'ús de l'aplicatiu d'edició de guies docents UdL

 

IMPORTANT: Cal tenir en compte que només les podreu modificar durant el periode d'edició, que està comprès entre el 10 de juny i el 9 de juliol de 2024, ambdòs inclosos.