EXPERIÈNCIES D’UTILITZACIÓ DE LA CLASSE INVERSA A LA UDL

TAULA RODONA

23 de juny de 2020

PROFESSORAT

Isabel del Arco (FEPTS), Fèlix Grau (FIF), Carmina Nogareda (ETSEA).

Modera: Paquita Santiveri (Vicerectora de Qualitat i Innovació Docent). 

OBJECTIUS 

  • Donar a conèixer experiències d’ús del model classe inversa a la UdL. 
  • Reflexionar entorn a aquesta pràctica. 

CONTINGUTS 

  • Aplicació de la classe inversa en diferents àmbits. 
  • Punts forts i punts dèbils del model.