LES EINES DEL CAMPUS VIRTUAL PER A DUR A TERME DOCÈNCIA SEMIPRESENCIAL

6, 8 i 10 de juliol de 2020

PROFESSORAT 

Jordi Juárez i Noemí Verdú (Tècnics de Suport i Assessorament a l‘Activitat Docent) 

OBJECTIUS

Conèixer com utilitzar les eines del campus virtual de la UdL a la docència (semipresencial) 

Reflexionar sobre com les eines que ofereix el campus virtual ens poden ajudar a la docència semipresencial. 

CONTINGUTS 

Bloc de presentar continguts (eines: Recursos i Lliçons) 

Bloc de tasques/activitats d‘aprenentatge i d‘avaluació (eines: Activitats i Test i qüestionaris) 

Bloc de comunicació (eines: videoconferència, fòrum, xat, agenda, anuncis)

Jornada 1 del curs

Tasques/activitats d‘aprenentatge i d‘avaluació (eines: Activitats i Test i qüestionaris)

Jornada 2 del curs

Comunicació (eines: videoconferència, fòrum, xat, agenda, anuncis)

Jornada 3 del curs

Presentar continguts (eines: Recursos i Lliçons)