Informació de l'espai

Detalls del campus virtual: GESTIÓ DE DATES

gestio_dates_web_twitter

Reutilitzar contingut d'altres assignatures

Pots importar recursos, materials, activitats, etc., entre els espais que tens assignats, ja sigui del present curs acadèmic com d'altres anys:

Editar la llista de classe

Per saber com afegir els participants de l'orla d'un espai a un altre ja existent, podeu seguir els passos que us mostrem a continuació:

Afegir eines noves a una assignatura

En aquest tutorial es mostra el procediment a seguir per afegir, reordenar i canviar el nom d'eines no disponibles a la plantilla bàsica d'un espai.