A partir del curs 2021/22 podeu accedir al Portal de serveis TIC de la UdL per resoldre incidències