Ajuda de les eines del campus virtual UdL

En aquest apartat trobareu diferents elements d’ajuda de les eines del campus virtual més utilitzades.

Per una banda hi hem incorporat un enllaç directe a les explicacions que ofereix sobre cada eina l’ajuda oficial de SAKAI.

Per una altra banda, hi hem enllaçat vídeotutorials sobre l’eina consultada.