Configuració de l'espai

Afegir participants a un espai

Per afegir participants a un dels espais dels quals som propietaris, podeu seguir aquestes instruccions:

Reutilitzar contingut d'altres assignatures

Pots importar recursos, materials, activitats, etc., entre els espais que tens assignats, ja sigui del present curs acadèmic com d'altres anys:

Editar la llista de classe

Per saber com afegir els participants de l'orla d'un espai a un altre ja existent, podeu seguir els passos que us mostrem a continuació:

Ajuda oficial de SAKAI

A continuació podeu veure la darrera revisió de l'ajuda oficial de SAKAI (en anglès)